Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Behandeling

Uw behandeling bestaat uit een eerste consult van ongeveer 45 minuten en (eventuele) vervolgconsultaties. Hieronder meer uitleg hoe we precies te werk gaan.

Eerste consult

€60

Anamnese
De chiropractor start het eerste bezoek met een grondig vraaggesprek om een algemeen beeld te krijgen van de klacht. Dit bestaat uit een algemene anamnese over de medische voorgeschiedenis (ziektes, medicatie, operaties, beeldvorming …) van de patiënt, gevolgd door een specifiek, klachtengebonden vraaggesprek. Zo is de chiropractor volledig op de hoogte van elke factor die mogelijks een rol kan spelen in uw klacht.

Chiropractisch onderzoek
Na het vraaggesprek volgt een lichamelijk onderzoek om de specifieke oorzaak van de klacht vast te stellen. Hierbij maakt de chiropractor gebruik van een houdingsanalyse, aangevuld met orthopedische en neurologische testen. 

Behandeling
Wanneer de specifieke oorzaak van de klacht werd vastgesteld, geeft de chiropractor een duidelijke uitleg over het probleem, hoe dit behandeld kan worden en hoe we er samen voor kunnen zorgen dat dit probleem in de toekomst vermeden kan worden. Hierna volgt de eerste fase van de behandeling.

 

Vervolg consult

€46

Tijdens het eerste bezoek werd samen met de chiropractor een behandelplan opgesteld. Het aantal behandelingen en de manier van behandelen is afhankelijk van de aard van het probleem. Tijdens de behandeling worden verschillende behandeltechnieken gebruikt die gewrichten, spieren en zenuwen beïnvloeden. Indien nodig worden ook oefeningen aangeleerd en wordt ergonomisch advies meegegeven.

Tijdens de eerste behandelingen wordt voornamelijk gefocust op het verlichten van de pijn. Hierbij volgen de consultaties elkaar vaak kort op om de patiënt zo snel mogelijk opnieuw pijnvrij te laten functioneren.

In de 2e fase, of stabilisatie-fase, wordt vooral gefocust op het herstellen van een correcte functie van spieren en gewrichten. De behandelfrequentie wordt stelselmatig afgebouwd. Indien nodig is dit de fase waarbij spierversterkende oefeningen worden aangeleerd.

De laatste fase mikt voornamelijk op preventie van problemen. Wat kunnen we doen om klachten te voorkomen?

Wilt u van uw klachten af?
Maak een afspraak met de Chiropractor.

Afspraak maken